Företagsfakta


Kontaktinformation

Les Anges AB
Övre Bergsvägen 3, Hägersten
Telefon: 08-508 60 054
Mail: info@fantasyhemtjanst.com

Kontaktperson: Khalida Humadi, VD Les Anges AB

Kvalitetssäkring

Fantasy Hemtjänst arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:5, 2013:16 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva service inom vård och omsorg.  Målet med ledningssystemet är att säkra att verksamheten ska styras på ett säkert sätt. Ledningen arbetar systematiskt och fortlöpande med att säkra verksamhetens kvalité genom att ha rutiner samt utveckla och uppdatera dessa.

Företagsledning

Se information om bolagets ekonomi och styrelse på Allabolag VD: Khalida Humadi

Storlek & inriktning

Fantasy Hemtjänst är verksamma i följande stadsdelar:              Enskede-Årsta-Vantör                                                                    Hägersten-Älvsjö                                                                            Skärholmen                                                                                    Skarpnäck                                                                                      Farsta                                                                                          Södermalm                                                                                      Rinkeby-Kista                                                                                Spånga-Tensta                                                                                Hässelby-Vällingby

Företaget bedriver vård och omsorg med service av god kvalitet. Verksamhetens uppdrag utförs genom hemtjänstinsatser och ledsagarservice och det finns även möjlighet till tilläggstjänster.

Medarbetare

Idag är vi ca 50 anställda. Personal som anställs av Fantasy Hemtjänst rekryteras utifrån utbildning, personliga egenskaper samt tidigare erfarenheter. Den som styr den dagliga driften är utbildad socionom.