HEMTJÄNST

Personlig hemtjänst

Fantasy Hemtjänst bedriver hemtjänst i Stockholms stad. Vi erbjuder allt från omsorg och måltidsservice till städning och tvätt. När du väljer oss som utförare går vi igenom dina behov och önskemål. Det dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, så att omsorgen blir på det sätt du önskar. En av våra medarbetare utses till din kontaktman och kommer vara den person som i första hand utför insatserna i ditt hem. Kontaktmannen är den medarbetare som du träffar oftast och har extra ansvar för dig vilket bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet.

Bli hemtjänstkund hos oss

Så här går du tillväga för att bli kund hos oss:

1. Kontakta Äldre Direkt på 08-80 65 65 så hjälper dem dig med ansökan.

2. Meddela din biståndsbedömare vilken hemtjänst som du önskar.

3. Vi tar kontakt med dig omgående för att planera din hemtjänst utifrån dina önskemål och behov.

Hemtjänst efter dina önskemål

När du beviljats bistånd för hemtjänst från din kommun och väljer Fantasy Hemtjänst går vi igenom vilka behov och önskemål du har och utifrån det upprättar vi en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig och som säkerställer att omsorgen blir på det sätt du önskar. Vi strävar alltid efter att tillgodose dina behov på dina villkor. Om du redan har hemtjänst men vill byta till Fantasy Hemtjänst så kontaktar du din biståndshandläggare som hjälper dig.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig

Vad kostar hemtjänst?

Vad gäller prissättning av hemtjänst är avgiften alltid inkomstprövade vilket innebär att avgiften bestäms efter dina inkomster. Det finns en maxavgift i hemtjänsten (det maximala beloppet du betalar per månad oavsett insatser), den gäller oavsett var du bor eller vad du har för inkomst. I dagsläget är maxavgiften 2139 kr per månad. Har du frågor om hur du går till väga för att få ett biståndsbeslut eller om prissättning av hemtjänsten i din kommun kan du vända dig direkt till din kommun.

Det kostar ingenting extra att anlita en privat utförare som Fantasy Hemtjänst.